Sanat ve Çocuk

SANAT ve ÇOCUK

Görsel sanatlar eğitimi, çocukların bulundukları yaş düzeyinden başlayarak bütün yaşamları boyunca temel bir kazanım olarak kendilerini ifade etme yollarını keşfetmeleri ile doğrudan bağlantılıdır. Duyuşsal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden, donanımlı hale gelmeleri böylece sağlıklı, dengeli kimlik oluşumları ve nitelikli alışkanlıklar edinmeleri için hazırlanmış bir programdır.

Çocuklarda görsel sanat eğitimi sırasında el, göz ve zihin birlikteliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Uygulamalı çalışmalar ile görsel olarak okuma birikimine de sahip olmaktadırlar. Sanat dersleri çocukların kendi eğilimlerini, becerilerini, yatkınlıklarını, keşfetmesine ortam hazırlar. Küçük bir boyama projesinde bile yanındaki arkadaşlarıyla çalışmasını sürdürürken iş birliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazanmış olur.

Sanat eğitiminde birbirine yakın çalışmaların dahi farklı yollarla, farklı tekniklerle yapılabildiğini öğrenen çocuklar bu birikimlerini rutin hayatlarında farklı alanlarda kullanabilme becerisi gösterebilirler. Yeni durumlar karşısında özgün çözümler geliştirme becerisi kazanırlar. İleriki eğitim hayatlarında kolaylıkla fark yaratabilirler.

Okul öncesi çağda sanat eğitiminin oldukça önemli bir etken olduğu kabul edilmiş bir gerçektir. Bu bağlamda çocuğun okul öncesi çağında alacağı sanat eğitimi, kişilik gelişiminin önemli bir yapı taşıdır. Bu dönemde yapılan kesme, boyama, katlama, yapıştırma vb. çalışmaların, gelişmiş el becerisine sahip bireyler ortaya çıkaracağı unutulmamalıdır.

Sanatlı Günler…