Psikolog Yazıları

MİZAÇ TÜRLERİ

                                      Mizaç Türleri Mizaç Nedir? Mizaç; kişinin doğuştan getirdiği ve bireyin; duygu, düşünce ve davranışlarının temelinde yatan yapısal çekirdektir. Mizaç, kişiliğin genlerden gelen doğal bir parçası olarak da tanımlanabilir. İçinde bulunduğumuz yaşam şartları içerisinde büyüdüğümüz çevre, aldığımız eğitim, edindiğimiz kültür,…

MİZAÇ TÜRLERİNE GÖRE İLETİŞİM

                                Mizaç Özelliklerine Göre İletişim Kurarken Sosyal yaşamın kaçınılmaz paylaşımlarında oluşan iletişim bireylerin hem kendileri hem de birbirleri ile kurdukları bağı besleyen önemli alanlardan biridir. Bireyin kendini ifade etme biçimi var olan bilişsel sağlık, kelime haznesi, iletişimde olduğu kişi ile…

Mizaç Türleri

1                                       Mizaç Türleri Mizaç Nedir? Mizaç; kişinin doğuştan getirdiği ve bireyin; duygu, düşünce ve davranışlarının temelinde yatan yapısal çekirdektir. Mizaç, kişiliğin genlerden gelen doğal bir parçası olarak da tanımlanabilir. İçinde bulunduğumuz yaşam şartları içerisinde büyüdüğümüz çevre, aldığımız eğitim, edindiğimiz…