Neş’e Erberk Eğitim Kurumları Rehberlik Servisi olarak

Çocuk gelişimini merkez alan, etik, akılcı ve çözüm odaklı yaklaşım yolu ile yeni dönem hedeflerimizi belirleyerek kurum içi psikolojik danışmanlık faaliyetlerimizi oluştururuz.

Neş’e Erberk Anaokulu psikologları anaokullarımızda neler yapar?

 • Psikolog El Kitapçığı’na bütünüyle hakim olur ve yıl boyunca kitapçığı kendisine kılavuz edinir.
 • Mesai saatleri içinde öğretmen arkadaşlarına fikir ve ruh kılavuzluğu yapar.
 • Yönetim ile iş birliği içinde hareket ederek kurum içi personel motivasyonunu sağlar.
 • Öğrenci, öğretmen ve velilerine kişisel uzmanlık alanında ışık tutar.

Psikologlar Rehberlik Servisinde:

 • Oryantasyon Çalışmaları,
 • Gelişimsel Test Uygulamaları,
 • Öğrenci-Veli Görüşmeleri,
 • Sosyal Beceri Eğitimleri,
 • Veli Seminerleri ve Veli Bültenleri,
 • Dikkat-Algı Çalışmaları,
 • Hizmet içi Eğitimler,
 • Online Eğitim-Danışmanlık sorumluluklarına sahiptir.

Play Grup’ta:

 • Psikolog, öğretmen-okul-veli işbirliği içinde oryantasyon dönemini başlatır. Oryantasyon döneminde yönetime ve öğretmen arkadaşlarına destek olur. Uyum sürecini bizzat kendisi yönetir.
 • Veli ile eşzamanlı olarak öğrencinin karakteristik oyun ve öğrenim rutinini belirler.
 • Öğrencinin özbakım yeteneklerinin geliştirilmesine destek olur.
 • Play Grup öğretmenlerini yaş grubu hakkında bilgilendirir.

3-4-5 Yaş Grubunda:

 • Öğretmenlerle eşgüdümlü olarak sınıf içi gözlemlerde bulunup çocukların beslenme, uyku, tuvalet gibi temel gereksinimlerinin yanı sıra bilişsel gelişimi, sosyal-duygusal zeka gelişimini gözlemler.
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi gibi testleri uygular.
 • Velilerle sene içinde en az üç kez ‘Veli Görüşmesi’ gerçekleştirir ve rehberlik yönlendirmeleri velilerini gelişim sürecine dahil eder.
 • Yetenek geliştirme gruplarının ayrışmasında öğretmenlere destek olur, çocuklara yıl boyunca ‘Sosyal Yetenek Geliştirme’ etkinlikleri uygular.